Chovateľská prehliadka trofejí OPK Nové Mesto nad Váhom

katalogOPK Nové Mesto nad Váhom datuje svoj vznik 1.9.2019 , po odčlenení sa od OPK Trenčín.

Chovateľská prehliadka trofejí , ktorá sa mala konať v dňoch 28.-29.3.2020 mala byť prvou významnou akciou OPK . Bohužiaľ pandémia Covid 19 túto akciu , ktorá bola pripravená zrušila. Podľa pokynov SPK sa konala 18.7.2020 len hodnotiaca časť. Na hodnotiacu časť CHP bolo predložených 85 trofejí jeleňov , 33 trofejí danielov, 58 trofejí muflónov, 195 trofejí srncov, 20 trofejí diviakov a 6 lebiek jazvecov. Celkovo hodnotiaca komisia zaregistrovala 398 ks trofejí.

 

Z predložených trofejí bolo medailou ocenených 47 trofejí.

Jelenie trofeje získali 2 strieborné medaily a 10 bolo bronzových .

U danielov boli 2 ocenené zlatou medailou a 1 striebornou medailou.

Muflóny získali 1 zlatú , 1 striebornú a 10 bronzovú medailu.

U srncov bola 1 trofej ohodnotená na zlatú medailu , 1 striebornú a 2 získali bronzovú medailu

Kly diviakov dosiahli na 1 zlatú medailu , 1 striebornú a 6 bolo bronzových.

Zo 6 tich lebiek jazvecov boli 2 strieborné a 3 bronzové .

Z celkového počtu ulovených a predložených trofejí bolo ako nesprávny odstrel posúdených 9 kusov zveri , z toho jeleň 4 ks , daniel 1 ks a 4 ks srncov .

Plán odstrelu raticovej zveri v poľovnej sezóne 2019-2020 bol stanovený na 2576 ks a bol splnený na 120 % , vďaka diviačej zveri , ktorá bola splnená na 162 % . U ostatnej raticovej zveri bolo plnenie od 86 % - 93 % . Najnižšie plnenie bolo u jeleňov IV VT / 27 %/ a muflónov III VT / 43 %/.V nasledujúcej poľovnej sezóne bude treba zvýšiť plnenie lovu jelenej a muflónej zveri , aby sa predchádzalo škodám spôsobovaných hlavne jeleňou zverou a pokračovať v intenzívnom love diviačej zveri taktiež z titulu škôd ako i hroziacemu AMO .

Do OPK Nové Mesto nad Váhom spadajú 3 chovateľské celky .

JXXVII – Považský Inovec do ktorého patrí 11 poľovných revírov .

SIV  - Stará Turá – Bošáca – 15 poľovných revírov

MIV – Trnavsko – Piešťanská s 3 poľovnými revírmi .

Celková výmera revírov spadajúcich pod OPK Nové Mesto nad Váhom je 48 829  ha.

 

Ing. Miroslav Čavič
OPK Nové Mesto n.V.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalóg 2020_OPK NMnV.pdf)Katalóg 2020_OPK NMnV.pdf[Katalóg 2020]1802 kB
Nachádzate sa tu: Home Chovateľská prehliadka trofejí OPK Nové Mesto nad Váhom