Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Nové Mesto nad Váhom

Adresa :                                                                                                     

Krčméryho 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom                           Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Slovenská republika                                                                    Číslo účtu - IBAN: SK79 0900 0000 0051 6743 2342

Kancelária OPK NMnV: tel.: +421 907 217 779                          SWIFT: GIBASKBX

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                                   IČO: 528 985 21

web: www.nm.opk.sk                                                                   DIČ: 2121163638

PREDSTAVENSTVO OKO SPZ:

p.č.

Funkcia

Meno a priezvisko

kontakt

e-mail

1.

Predseda

Ing. Juraj Mrázik

+421 905 607 198

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2.

Podpredseda,

Predseda poľovníckej a osvetovej komisie

Ing. Miroslav Čavič

+421 905 789 824

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3.

Predseda ekonomickej komisie

Ing. František Michalka

+421 903 425 503

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dozorná rada:  

1.

predseda

Ing. Ján Adamčík

PS Nová Ves nad Váhom

 

2.

člen

Ing. Martin Vozár

neumiestnený

 

3.

člen

Ján Ivan

PS Hrádok

 

4.

člen

Mgr. Roman Krajčovič

PZ Čachtice

 

5.

člen

JUDr. Pavol Ostrovský

PZ ROH Lubina

 

6.

člen

JUDr. Andrej Stachovič

PS Preliačina

 

7.

člen

Mgr. Vladimír Cibulka

PZ Vaďovce

 

8.

člen

Bc. Milan Chvíla

PS Preliačina, PZ Nove Mesto n/V

 

Komisie:

1.Poľovnícka a osvetová komisia:   predseda     Ing. Miroslav Čavič  PZ Javorina ,PZ N.Mesto n.V.

                                                                členovia         Ing. Juraj  Mrázik                     PZ Hrušové

                                                                                        Ing. Martin Vozár                    nezaradený

                                                                         Ing. Matúš Gúčik                     PS Preliačina

                                                                         Rudolf Hladek                          PS Hrádok

                                                                          Karol Ábel                                PS Lúka

                                                                          Alexander Kukučka                Lesy SR

                                                                          Rastislav Mikláš                      Lesy SR,PZ Javorina

                                                                          Roman Ochodnický ml .        PZ Lopeník Nová Bošáca

                                                                          Jozef Sokolík                            PZ Vaďovce

                                                                         

2.Ekonomická komisia:            predseda            Ing. František Michalka         PZ Bezovec  Nová Lehota

              

                                                       členovia                    Ing. Ivan Durec                        PZ Les Stará Turá

                                                                            Ing. Ján Gúčik                           PZ Podolie,PD Podolie

                                                                                          Ing. Tomáš Vranka                  PZ Hrušové

RADA:

 

1.Zástupcovia poľovníckych organizácií-organizačných zložiek SPZ

 

p.č.

Názov poľovníckej organizácie

Zástupca

1.

Poľovnícke združenie

Hurban Beckov

Miroslav Uherčík

2.

Poľovnícke združenie Kálnica

Ing. Ján Krchnavý

3.

Poľovná spoločnosť Lúka

Karol Ábel

4.

Poľovnícke združenie Modrová

František Uhrín

5.

Poľovnícke združenie Bezovec

 Nová Lehota

Ing. Jozef Sedlačko

6.

Poľovnícke združenie

Bažant Horná Streda

Dušan Pekarovič

7.

Poľovnícke združenie Váh Brunovce

Ivan Kotleba

8.

Poľovnícke združenie Podolie

Stanislav Cagala

9.

Poľovnícke združenie Pobedim

Jozef Gula

10.

Poľovnícke združenie Čachtice

Mgr. Roman Krajčovič

11.

Poľovnícke združenie

Hrachovište  - Višňové

Vladimír Boor

12.

Poľovnícke združenie Vaďovce

Mgr. Vladimír Cibulka

13.

Poľovnícke združenie Stará Turá

-pole

Ing. Richard Bunčiak

14.

Poľovnícke združenie Les Stará Turá

Ján Durec

15.

Poľovnícke združenie Roh Lubina

Prof. Ing. Ladislav Gulan

16.

Poľovnícke združenie

Hrušové

Ľuboš Ševčovic

17.

Poľovnícke združenie Maleník

Peter  Budínsky

18.

Poľovnícke združenie

Moravské Lieskové

Otakar Zouhar

19.

Poľovnícke združenie Dolné Srnie

Mgr. Juraj Margetin

20.

Poľovnícke združenie Lopeník Nová Bošáca

Roman Ochodnický

21.

Poľovnícke združenie

Nové Mesto nad Váhom

Milan Koman

     
 

2. Zástupcovia neumiestnených členov SPZ zvolených Snemom

 
     

22.

Zástupca neumiestnených členov              SPZ v poľovníckych organizáciách uvedených pod p.č. 1 až 21.

Ing. Martin Vozár

23.

Zástupca neumiestnených členov              SPZ v poľovníckych organizáciách uvedených pod p.č. 1 až 21.

Ing. Ján Adamčík

     
 

3. Predstavenstvo

 

24.

Predseda

Ing. Juraj Mrázik

25.

Podpredseda

Ing. Miroslav Čavič

26.

Člen

Ing. František Michalka

Nachádzate sa tu: Home OKO SPZ NMnV