Prvá konferencia OPK Nové Mesto nad Váhom

IMG 20200711 WA0000

Dňa 10.7.2020 sa  za 100% účasti delegátov a členov Rady  konala prvá konferencia Obvodnej poľovníckej komory Nové Mesto nad Váhom a následne zasadnutie Rady Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Nové Mesto nad Váhom.

Predseda OPK  a OkO SPZ Ing. Juraj Mrázik  podal podrobnú správu o činnosti oboch organizácií  od ich vzniku do 10.7.2020, Predseda obvodnej dozornej rady  Ing. Ján Adamčík predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Predseda ekonomickej komisie Ing. František Michalka predstavil účtovnú závierku za rok 2019  a  rozpočty oboch organizácií na rok 2020. Ďalej bola prednesená správa  kynologickej komisie za rok 2019 ako i podané informácie zo Snemu SPK a zo zasadnutia  Rady SPZ , konaných v  júni v Nitre.

Boli schválené nasledovné dokumenty: účtovná závierka OPK za rok 2019, rozpočet OPK na rok 2020, rozpočet OkO SPZ na rok 2020,

Na záver zasadnutia Rady OkO SPZ  boli  oceneným  členom SPZ odovzdané vyznamenania.

 

IMG 20200711 WA0001

IMG 20200711 WA0004

IMG 20200711 WA0007

Nachádzate sa tu: Home Prvá konferencia OPK Nové Mesto nad Váhom