Prvá konferencia OPK Nové Mesto nad Váhom

IMG 20200711 WA0000

Dňa 10.7.2020 sa  za 100% účasti delegátov a členov Rady  konala prvá konferencia Obvodnej poľovníckej komory Nové Mesto nad Váhom a následne zasadnutie Rady Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Nové Mesto nad Váhom.

Predseda OPK  a OkO SPZ Ing. Juraj Mrázik  podal podrobnú správu o činnosti oboch organizácií  od ich vzniku do 10.7.2020, Predseda obvodnej dozornej rady  Ing. Ján Adamčík predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Predseda ekonomickej komisie Ing. František Michalka predstavil účtovnú závierku za rok 2019  a  rozpočty oboch organizácií na rok 2020. Ďalej bola prednesená správa  kynologickej komisie za rok 2019 ako i podané informácie zo Snemu SPK a zo zasadnutia  Rady SPZ , konaných v  júni v Nitre.

Boli schválené nasledovné dokumenty: účtovná závierka OPK za rok 2019, rozpočet OPK na rok 2020, rozpočet OkO SPZ na rok 2020,

Na záver zasadnutia Rady OkO SPZ  boli  oceneným  členom SPZ odovzdané vyznamenania.

Čítať ďalej...

Dôležité informácie ohľadom COVID-19

SARS CoV 2 COVID 19 200

  1. Vzhľadom na stav a vývoj šírenia ochorenia koronavírusu SARS-CoV-2  a ochorenia COVID-19 ako aj na základe vydaných opatrení Krízového štábu SR s vydaným celoplošným zákazom organizácie akýchkoľvek kultúrnych a spoločenských podujatí rušíme neverejnú aj verejnú časť chovateľskej prehliadky trofejí za poľ. sezónu 2019/2020. To znamená, že dňa 21.3.2020 sa nebudú odovzdávať trofeje na chovateľskú prehliadku. CHP 3-29.3.2020 sa zatiaľ nekoná. Poľovní hospodári si nechajú  trofeje zhromaždené a v prípade možnosti vykonania CHP ich doručia na stanovené miesto. O prípadnom náhradnom  termíne alebo postupe budete včas informovaní.
  2. Zrušenie konferencie OPK a zasadnutia Rady OkO SPZ Nové Mesto nad Váhom (plánovaná na 28.3.2020).  Nový predpokladaný termín – jún-júl 2020.
  3. Kancelária OPK bude v krízovom období zatvorená, súrne prípady treba riešiť telefonicky Rudolf Hladek číslo tel. 0907 217 779
  4. Po skončení krízového režimu budú úradné hodiny: útorok 9-14 hod, streda 8-17 hod. V čase predlžovania poľovných lístkov budú úradné dni a hodiny včas oznámené na web stránke ako i v prípise zaslanom držiteľom poľ. lístkov.
  5. Otvorenie kurzu o prvý poľovný lístok sa posúva (plánovaný termín bol 18.4.2020). Nový termín otvorenia kurzu včas oznámime, podľa ukončenia mimoriadnej situácie. Záujemcovia  si môžu podať prihlášky  na e-mail. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prosím   o posunutie uvedenej informácie prípadným záujemcom.
  1. Pripomíname, že do 31.5. 2020 je potrebné predložiť zaslané tabuľky : Prehľad členov SPK, a Prehľad poľovných psov... Prehľad poľovných psov bude následne z OPK zaslaný na Okresný úrad. Nepredkladať zbytočne 2x.  Ak Vám predmetné tabuľky neboli e-mailom doručené, kontaktuje Ing. Juraja Mrázika.
  1. Ostatné plánované akcie budú riešené podľa aktuálnej nákazovej situácie v SR.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.


Dokumenty na stiahnutie súvisiace so zákonom o strelných zbraniach a strelive

Strelecký poriadok SPK

logo SPK far

Vážení priaznivci poľovníckeho strelectva,

Slovenská poľovnícka komora na zasadnutí Snemu SPK dňa 29.4.2017 schválila zmeny Streleckého poriadku,
ktoré predložil po dôkladnom prepracovaní predseda SK SPK Ing. Rudolf Huliak.
Strelecká komisia sa zaoberala zmenami streleckého poriadku od septembra roku 2016, odkedy zbierala podnety
a pripomienky od samotných strelcov a predsedov streleckých komisií jednotlivých obvodných poľovníckych komôr.

V prípade záujmu o kúpu Streleckého poriadku SPK prosím kontaktovať: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
alebo sa informujte priamo na OPK v pôsobnosti Vášho trvalého bydliska.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zmeny_STRELECKEHO_PORIADKU_2017.pdf)zmeny_STRELECKEHO_PORIADKU_2017.pdf[Zhrnutie zmien Streleckého poriadku SPK, 2017]1428 kB
Stiahnúť tento súbor (Strelecky_poriadok_SPK_2017_web.pdf)Strelecky_poriadok_SPK_2017_web.pdf[Strelecký poriadok SPK, platný od 29.4.2017]1574 kB

Zoznam kynologickych rozhodcov

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Rozhodcovia_2020.xlsx)Rozhodcovia_2020.xlsx[zoznam rozhodcov, akt 06.06.2020]65 kB

Skúšobné poriadky SPK platné od 3.5.2013

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_~.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky duričov]502 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3~.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov]541 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrí~.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrí~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov]785 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky v brloháre~.pdf)Skúšobný poriadok pre skúšky v brloháre~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení]304 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriad_.pdf)Skúšobný poriad_.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov]686 kB
Stiahnúť tento súbor (Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf)Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf[Všeobecné zásady pre skúšky PUP]383 kB
Stiahnúť tento súbor (Metodický pokyn SPK o kontrole skúšok PUP.pdf)Metodický pokyn SPK o kontrole skúšok PUP.pdf[Metodický pokyn o kontrole skúšok]272 kB
Stiahnúť tento súbor (DOTCAKVY.pdf)DOTCAKVY.pdf[Dotazník čakateľa na rozhodcu pre posudzovanie skúšok PUP]106 kB
Stiahnúť tento súbor (Poriadok_pre_men_rozhodcov_2019-11-06.pdf)Poriadok_pre_men_rozhodcov_2019-11-06.pdf[Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov (akt. 6.11.2019)]668 kB
Stiahnúť tento súbor (Prihláška na skúšky poľovných psov.docx)Prihláška na skúšky poľovných psov.docx[Prihláška na skúšky poľovných psov]17 kB

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o poľovnej upotrebiteľnosti psa

V zmysle Kynologických predpisov Kancelária SPK pripravila vydávanie potvrdení o poľovnej upotrebiteľnosti psa.

Potvrdenie je dokladom o získanej kvalifikácii poľovnej upotrebiteľnosti psa pri výkone práva poľovníctva (napr. na spoločných poľovačkách na malú alebo diviačiu zver).

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ziadost_o_vydanie_potvrdenia_PUP.doc)ziadost_o_vydanie_potvrdenia_PUP.doc[Žiadosť o vystavenie potvrdenia o poľovnej upotrebiteľnosti psa]93 kB
Stiahnúť tento súbor (prihlaska.pdf)prihlaska.pdf[Prihláška na skúšky psov]89 kB
Stiahnúť tento súbor (Prehľad výsledok skúšok.docx)Prehľad výsledok skúšok.docx[Prehľad výsledkov skúšok]111 kB
Stiahnúť tento súbor (DOTCAKVY.pdf)DOTCAKVY.pdf[Dotazník čakateľa]106 kB

Čítať ďalej...

Kalendár akcií na rok 2020

cal2020Obvodné poľovnícka komora Nové Mesto nad Váhom

SPZ, Okresná organizácia Nové Mesto nad Váhom 

Poľovnícke organizácie

Plán akcií na rok 2020

 

 

 

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPK Akcie 2020.xls)OPK Akcie 2020.xls[Plán akcií - formát xls]45 kB

Čítať ďalej...

Nová www stránka

Vitajte na novej stránka OPK Nové Mesto nad Váhom !

Podkategórie

Nachádzate sa tu: Home